Tham gia phong trào

Play Video
Cách đây 2.000 năm, Chúa Giê-su đã ủy nhiệm cho chúng ta tiếp cận mọi nhóm người. Chỉ còn lại hơn 2.000 ngôn ngữ, việc dịch thuật cho mọi nhóm người đều nằm trong tầm tay. Bạn sẽ làm theo trái tim của Chúa chứ?

Cầu nguyện để không có nhóm nào chưa được tiếp cận

Hãy cầu nguyện cho những nhóm người không có Lời Chúa bằng ngôn ngữ của họ!

Mục tiêu Đức tin năm 2025: 144.000 người cầu nguyện

Hãy là một trong 144.000 người cầu thay cho phong trào dịch Kinh Thánh