Pentecost Giving

Magbigay ng isang Bersikulo (Verse) at may isang mapagbigay na papantayan sa iyong ibinigay!

1 para sa 1 Regalo
Ngayong Pentecostes

Sumali sa misyon ng Diyos sa pagsasalin ng Bibliya para sa mga komunidad sa Asya na walang kahit isang Bersikulo (Verse) mula sa banal na kasulatan. Mula 9 Mayo – Hunyo 30, ang iyong regalo ay tutumbasan ng 1:1 (isang piso para sa isang piso) ng mga taong may magandang loob na nagbibigay.

Magbigay ngayon

Ipapangaral sa buong sanlibutan ang Magandang Balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. At saka darating ang wakas.

featured stories

Hear how God's Word
change lives

Tungkol sa amin

Ang Samahan

Ang illumiNations ay isang alyansa ng mga ahensya na nagsasalin ng Bibliya at mga kasosyo na nakikipag tulungan sa mga taong may magandang loob katulad mo upang puksain ang kahirapan sa Bibliya. Kasama sa aming mga kasosyo ang American Bible Society, Biblica, Deaf Bible Society, Lutheran Bible Translators, Pioneer Bible Translators, Seed Company, SIL, The Word for the World, unfolding Word, United Bible Societies, at Wycliffe Bible Translators.

Ito ang aming layunin:
Makita ang LAHAT ng mga tao na mayroong access sa Salita ng Diyos sa isang wika na malinaw nila na mauunawaan PAGSAPIT NG 2033.