Salamat sa iyong kabutihang-loob!

Salamat sa iyong kabutihang-loob!

“Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan.”

— Kawikaan 11:25

mag-anyaya pa para sumali

Manalangin kasama namin

Para sa mga naghahanap ng Salita ng Diyos, para sa mga nagsasalin, at para sa mga kasosyo. Manalangin para sa Zero bible-less. Maglakbay kasama namin sa panalangin para sa adhikain ng illumiNations Asia. Magnilay, magmuni-muni at magbabad sa mga pangakong nakapaloob sa Awit 34.